Deutsche grundlichkeit, ook bij privacy

In een artikel in De Pers (PDF) over de verschillen in privacy beleving tussen Nederland en Duitsland word ik genoemd als voorbeeld van iemand die voor de Duitse beleving heeft gekozen. De term ‘vluchteling’ is niet de mijne, protest past wellicht beter.