Pimp my EPD-II, vraag voor de expertmeeting

Vorig jaar schreef ik over de wijze waarop het EPD tot stand is gekomen en waarom de fundamentele technische keuzes die gemaakt zijn om bestuurlijke redenen tot grote problemen gaan leiden. Inmiddels is het besluit tot invoering van het EPD door de kamer gejast maar eind december vorig jaar hebben 330.000 Nederlanders, waaronder 30% van alle huisartsen, al bezwaar aangetekend (kan hier). De eerste kamer wil nog eens rustig zelf kijken naar het EPD en organiseerd daarom een expertmeeting in het najaar.

Als geintreseerde burger zou ik op die bijeenkomst graag 1 vraag willen stellen uit mijn column van vorig jaar:

Wat mij altijd heeft bevreemd is de prioriteitsstelling van het EPD. Het Ministerie van VWS roept te pas en te onpas dat het probleem heel groot en acuut is. Er zijn wel 19.000 (of toch 90.000?) onnodige ziekenhuis opnamen per jaar waarvan 1900 met dodelijke afloop mede door het ontbreken van een EPD. Het probleem is dus zo enorm dat we nu echt even geen tijd hebben voor lastige vragen over privacy en dat soort gedoe. Een soort ‘War On Medicatiefouten’ zeg maar.

Laten we (voor de discussie) eens aannemen dat de door VWS en andere partijen al jaren en bij herhaling gebruikte cijfers in orde van grootte kloppen. Dat er in Nederland al jaren (in ieder geval vanaf 2000 en wellicht al veel langer) per jaar 1900 (?) mensen onnodig dood gaan mede doordat de informatievoorziening in de zorg niet goed geregeld is. Dat zijn dus zo’n 20.000 doden. In Nederland. Onnodig. Dat is dus met afstand de grootste nationale ramp sinds de tweede wereld oorlog. Elke 13 maanden een watersnoodramp, elke 18 maanden een elf september. Kosten: 1.4 miljard per jaar. Dit is wat VWS zegt dat er aan de hand is als we vragen naar het waarom van het EPD.

Kan iemand mij dan uitleggen waarom dit probleem in handen is gegeven van een stichting (Nictiz) zonder formele macht, op grote afstand van de minister en met een jaarbudget van slechts 10-20 miljoen euro?

Waarom is dit niet het allerbelangrijkste onderwerp van VWS, met de top van het Ministerie dagelijks met de hand aan het stuur, met wekelijkse updates aan het kabinet en parlement? Als de veel gebruikte cijfers niet kloppen worden wij (en ons parlement) al jaren ‘verkeerd geïnformeerd’ zoal dat netjes heet. Als de cijfers wel kloppen is er iemand ergens wel extreem nalatig geweest in het oplossen van een nationale ramp.

Iets klopt hier niet. Voor alle duidelijkheid; ik zie erg veel potentie voor het slimmer gebruik van IT in de gezondheidszorg. De huidige wijze waarop het landelijk EPD wordt ingericht valt duidelijk niet in die categorie.

Met Dank aan Marc Chavannes voor het breder onder de aandacht brengen.