Diensten

Wat hebben scenarioplanning, open innovatie en IT-consulting over open standaarden en opensource met elkaar te maken? Ze gaan voor ons allemaal over de impact van technologie en nieuwe manieren van (samen)werken op mensen, organisaties en samenlevingen.

In ons dagelijkse werk op het gebied van scenarioplanning en toekomstonderzoek zien we open innovatie en  de methodieken en mindset van opensource communities steeds sterker terugkomen. De wereld is te dynamisch en te complex geworden om zelf alles te doen, samenwerken is de sleutel tot de toekomst.

De professionals van Gendo helpen u vooruit te kijken. Wij zijn ervan overtuigd dat u en uw team gezamenlijk meer weten over de toekomst dan u zich kunt voorstellen. Gendo kan u helpen deze kennis te ontsluiten met onmiddellijke strategisch voordeel als gevolg. Nu. Vandaag. Door onze kennis van open innovatie en (open) ICT kunnen we direct praktische handvatten bieden uw toekomstvisie te realiseren. Laatstgenoemden zijn echter slechts middelen om -vooraf gedefinieerde- resultaten te bereiken en zijn nooit een doel op zich.