Een wiki, iets voor uw organisatie?

Een wiki is een applicatie of (web)toepassing, waarmee documenten gezamenlijk kunnen worden bewerkt. Een bekend voorbeeld van een wiki is de online encyclopedie Wikipedia.

Een wiki leent zich uitstekend voor samenwerking met anderen, zowel binnen een organisatie als over organisatiegrenzen heen. In toenemende mate wordt dit concept op het intranet van een organisatie ingezet om de kennisdeling te vergroten. Het kan ook gebruikt worden binnen een bedrijf, bijvoorbeeld voor de documentatie van de infrastructuur zoals bestaande hardware, software en netwerkverbindingen. Met een wiki kan dit gemakkelijk up-to-date gehouden worden.

Het fenomeen wiki kom je tegenwoordig overal tegen. Wellicht wilt u er met uw eigen organisatie mee aan de slag of wilt u eens horen wat uw organisatie aan een wiki kan hebben.

Gendo heeft voor meerdere bedrijven, instellingen en bij de overheid wiki?s geïmplementeerd. Bij de ene organisatie als modern intranet of document management systeem, bij de ander als extern platform waarop de organisatie met haar klanten en achterban kan samenwerken.

Bij Gendo weten we dat de technische uitrol van een wiki vaak ook een organisatorische verbetering met zich brengt. Nieuwe techniek vraagt om nieuwe manieren van samenwerken en vertrouwen. Wij helpen u met onze ervaring graag op weg.