IT-strategie

Zelf inhoud geven aan uw informatiebeleid op lange termijn is van groot strategisch belang om onderscheidend te blijven. Om dat te doen is onafhankelijkheid van leveranciers van groot belang, veel IT-beleid vandaag de dag is wordt bepaald door in het verleden gemaakte keuzes. Gendo stelt onafhankelijkheid, transparantie en de organisatiestrategie centraal. Wij helpen onze klanten met het (weer) onafhankelijk worden en blijven. Dit leidt tot:

1. Volledige controle over de het eigen informatie beleid en de vrijheid om te kiezen door leveranciers-onafhankelijkheid.

2. Betere samenwerking door het delen van kennis in een branche en het gezamenlijk ontwikkelen van oplossingen voor gemeenschappelijke problemen.

3. Gelijke kansen in de ICT sector, die nieuwe jonge innovatieve kleinere bedrijven een kans geeft. Hierdoor lagere kosten voor afnemers van IT.

Onder deze voorwaarden krijgen thema’s als innovatie, transparantie, flexibiliteit, leveranciersonafhankelijkheid en digitale duurzaamheid werkelijk inhoud. Wij van Gendo durven te zeggen dat we op ons vakgebied een unieke positie bekleden. Second to none, zeg maar als het aan komt op het begeleiden van organisaties naar leveranciersonafhankelijkheid, Open Standaarden en Open Source.

De specialisten van Gendo willen graag gebeld worden door ICT managers die meer openheid in hun ICT infrastructuur willen realiseren, en voor die ambities deskundig advies willen. Maar we gaan ook graag de dialoog aan met ICT managers die de tendens naar Open Standaarden, leveranciers-onafhankelijkheid en Open Source maar grote onzin vinden. We hebben als missie om bij te dragen aan zinvolle ICT oplossingen. We zijn gespecialiseerd in thema’s als Open Standaarden, Open Source en Leveranciersonafhankelijkheid. Deze belangrijke thema’s zijn veelbelovend, hebben nog meer potentie, maar kunnen ook tot controversies en overspannen verwachting aanleiding geven. We brengen graag de realiteit terug in deze discussies.