Open innovatie

Open innovatie is het combineren van interne en externe bronnen voor zowel de ontwikkeling als het op de markt brengen van nieuwe technologieën en producten. Steeds meer bedrijven werken volgens dit principe. De beweging naar open innovatie breekt met de gangbare praktijk die tegenwoordig gesloten innovatie genoemd wordt. Laatsgenoemde is een voortvloeisel van organisatievormen uit de tijd van de industriële revolutie met top down management, waarin medewerkers slechts radertjes in de machine zijn.

Door de toegenomen beschikbaarheid van informatie, met name door het internet, is het gesloten innovatiemodel niet langer houdbaar. Er ontstaan nieuwe organisatiestructuren waarin een groep van gemotiveerde, hardwerkende mensen meer kan bereiken en tot betere oplossingen komt dan sterk geregisseerde werknemers onder strikt management. De Open Source Software communities (e.g. Linux en Apache) en Wikipedia zijn vaak aangehaalde voorbeelden hoe mensen zichzelf tegenwoordig kunnen organiseren.

Er ontstaat een een open model waarin ideeën van binnen naar buiten en vice versa door de organisatie stromen. Bedrijven vinden externe kennis door deel te nemen aan kennisnetwerken (Hogescholen, Universiteiten) of ze investeren in interessante bedrijven om ze beter te kunnen volgen. Kennis die ze niet intern gebruiken commercialiseren ze via een extern model, door licenties te verkopen aan een passend extern businessmodel of via het lanceren van spin-offs.

Open innovatie en samenwerkingsmodellen laten consumenten participeren, bieden medewerkers meer zelfbeschikking waardoor de efficiëntie en creativiteit gestimuleerd worden en leiden tot nieuwe vormen van leiderschap waarin het mobiliseren van communities belangrijker is dan het uitdelen van top down instructies.

De meest succesvolle business- en organisatiemodellen van de toekomst zullen hybride zijn: een combinatie van open innovatie en de traditionele manier van werken, een combinatie van het commerciële en het samenwerkingsmodel. Voor open innovatie is een andere blik op de zaak nodig dan bij traditionele of gesloten manieren van denken en werken, zoals:

  • De meeste slimme mensen werken niet bij u – maar door de inzet van open innovatie kunt u ze toch voor uw organisatie inzetten.
  • Onderscheidend zijn maakt het verschil – steek af tegen de grauwe massa en trek de aandacht.
  • Verkoop je waarden naast je waarde – klanten zoeken leveranciers die ergens voor staan.
  • Met de slimste klanten win je – laat je klanten met je meedenken.
  • Niemand weet zoveel als iedereen – probeer meer mensen in te schakelen om uw probleem op te lossen.

Vanuit onze achtergrond en ervaring met Open Source Software communities is Gendo uniek gepositioneerd om met u te bespreken wat open innovatie en open samenwerkingsmodellen voor uw organisatie kunnen betekenen.