Learn-IT

Open innovatie is in de eerste plaats een attitude die we in onze workshops behandelen. Daarnaast zijn de IT instrumenten van groot belang om snelle uitwisseling van ideeen en goedkoop samenwerken mogelijk te maken. Wiki’s, chat en tele-conferencing zijn uitgegroeid tot volwassen instrumenten die naast het ‘gewone’ vergaderen door iedereen gebruikt kunnen worden.

Met Learn-IT biedt Gendo diensten aan om iedereen in een organisatie comfortabel te maken met dit instrumentarium. De echte kracht van open innovatie zit in onze visie in brede participatie van de gehele organisatie en stakeholders er om heen.