New ways of working

""The most important, and indeed the truly unique, contribution of management in the 20th Century was the fifty-fold increase in the productivity of the manual worker in manufacturing. The most important contribution management needs to make in the 21st Century is similarly to increase the productivity of knowledge work and the knowledge worker."." Peter Drucker

‘Het nieuwe werken’ is een term die je de laatste tijd overal hoort. Wij vinden het zelf een vreemde uitdrukking: zo nieuw is het voor ons namelijk niet. Met onze sterke IT achtergrond zijn we van huis uit gewend om prestatie gericht te werken en is het inzetten van de laatste technologische hulpmiddelen om interne en externe samenwerking te optimaliseren voor ons niet meer dan normaal.

Wat Gendo vooral belangrijk vindt, is een bepaalde mindset. Natuurlijk, het interne Twitter systeem van Gendo is een leuk stukje techniek. Maar als er niemand op zou kijken zou het nutteloos zijn. Onze interne wiki-server waar we ook met externe partijen op samenwerken zou waardeloos zijn als de leercurve te hoog was om snel aan de slag te kunnen.

Bij Gendo geloven we in techniek als hulpmiddel om menselijke processen te verbeteren. De opkomst van ‘sociale media’ heeft manieren van samenwerken waar het internet ooit voor ontwikkeld werd nu voor de massa ontsloten. Veel medewerkers van bedrijven zouden intern graag net zo werken als op het internet. In los-vaste groepen die online snel en makkelijk kunnen samenwerken. Voor veel bedrijven is dit niet alleen technisch ingewikkeld maar ook organisatorisch ingrijpend anders.

Gendo kan uw bedrijf hierbij helpen. Niet alleen met het implementeren van techniek maar juist ook met de organisatorische gevolgen er van.