Windows 8 hoeft geen ramp te zijn

<Webwereld column>

Klik voor grotere afbeelding

Gartner, IT-journalisten en zelfs vele oud medewerkers van Microsoft zijn het er over eens: Windows 8 wordt een ramp. De Metro interface gericht op tablets (een markt die nog vrijwel niet bestaat in relatie tot MS-Windows) is onwerkbaar voor de desktop met verticaal non-touch scherm, toetsenbord en muis. De meeste kantoorwerkplekken zijn daar echter nog op gebaseerd en de meeste legacy applicaties hebben interfaces die uitgaan van een Windows pc met toetsenbord en muis als invoer methode. Het is de doorlopende aanschaf van desktop pc’s met de combinatie MS-Windows en MS-Office die Microsoft al ruim 15 jaar financieel draaiend houdt.

De combinatie legacy applicaties (meestal zeer bedrijfsspecifiek) en gewenning aan MS-Office maakt de voortdurende aanschaf van het Windowsplatform voor veel IT-organisaties vanzelfsprekend, ondanks de hoge kosten van licenties en beheer. Allerlei ellende zoals nieuwe interfaces, gebrek aan compatibiliteit en het plotseling stopzetten van de support op kritieke componenten worden als een onontkoombaar noodlot gedragen. IT-beleid wordt om deze problemen heen georganiseerd in plaats van gericht op het duurzaam oplossen ervan. En het oplossen of onder controle houden van deze problemen vraagt zo veel tijd en geld dat er vaak weinig overblijft om wat verder vooruit te kijken. Zo is bij vele organisaties de perfecte vicieuze cirkel ontstaan die al zo lang doorlopen wordt dat veel IT-ers deze niet eens meer kunnen zien.

Een belangrijk punt hier is echter dat Windows 8 alleen een ramp kan zijn voor hen die het kopen en hen die het zonder succes proberen te verkopen. Voor de rest van ons maakt het helemaal niets uit. Dus als je gewoon een werkende Windows7 pc, een Mac of Linux machine hebt is het heel eenvoudig om deze ellende aan je voorbij te laten trekken. Na een rampzalige Windows versie komt er meestal weer een (iets minder) rampzalige versie (ME/XP, Vista/7) en voor diegenen die dan nog steeds geloven dat zij echt een Microsoft besturingssysteem nodig hebben is dat dan hopelijk weer iets waar men een paar jaar mee vooruit kan.

Organisaties die (vrijwel) geen platform-afhankelijke applicaties meer hebben, bijvoorbeeld doordat zij deze applicaties hebben (laten) voorzien van een web-interface, hebben geen reden meer om überhaupt nog proprietary besturingssystemen aan te schaffen. Organisaties die deze applicaties nog wel hebben kunnen beter even blijven hangen bij eerdere (al aangeschafte) versies van MS Windows zodat alle interfaces compatibel blijven en eindgebruikers kunnen blijven werken in de voor hen bekende omgeving. De ruimte in tijd en geld die daardoor ontstaat op de IT-afdeling kan gebruikt worden om de vendor-lock tussen applicaties en platform te doorbreken.

De meeste applicatie-leveranciers denken inmiddels wel na over web-interfaces of API’s voor tablet apps (als is het alleen maar om met iPad spelende directeuren tevreden te houden). Applicatie-leveranciers die dat nog niet doen moet uitgelegd worden dat in tijd van stevige bezuinigingen de IT Euro maar één keer uitgegeven kan worden; aan hen of aan Microsoft. Lijkt een eenvoudige keuze toch? Gelukkig hebben zelfs bedrijfsspecifieke applicaties niet het eeuwige leven en als het moment is aangebroken waar er iets nieuws te kiezen valt is het handig om bij de TCO van applicaties ook door te rekenen wat de onderliggende infrastructuur kost (licenties, beheer, beveiliging). Vergelijk deze dan met de TCO van applicaties die dergelijke afhankelijkheden niet hebben. Andersom kan je ook tegen je hoster zeggen: ?maakt me niet uit op welk platform je mijn applicaties draait maar ik betaal je alsof het een opensource stack is?. Beetje onderhandelen in een stagnerende markt is altijd mogelijk.

Net zoals bij Vista zullen de belangrijkste slachtoffers van Microsofts-iPad-wannabee-software eenvoudige pc consumenten zijn. Diegenen die een pc of laptop kopen van een retailer en een machine krijgen met een voorgeïnstaleerde ramp. Veel IT-ers zullen de komende jaren weer worden geconfronteerd met familie, vrienden en bekenden die huilend aan de telefoon hangen omdat ze hun favoriete of noodzakelijke pc applicaties niet kunnen vinden of gebruiken. Vista all over again. Doe die bekenden een plezier en downgrade ze naar Win7 indien nodig of upgrade ze naar Ubuntu als dat kan. De belangrijkste reden waarom thuisgebruikers nog Windows willen is gaming. Gelukkig wordt er hard gewerkt aan alternatieven, o.m. door eerder genoemde ex-medewerkers.

Ondanks dat ik de iPad verfoei vanwege de extreme geslotenheid van het platform hebben tablets (met de iPad voorop) voor het eerst in 20 jaar een geheel ander platform dan de Windows pc als reëel alternatief breed neergezet voor non-techies. Voor het eerst in lange tijd is er daardoor een discussie mogelijk over alternatieven. Als die mentale stap eenmaal gezet is ligt de weg open naar IT-beleid dat echt begint bij de vraag hoe de beste functionaliteit wordt gerealiseerd tegen de laagst mogelijk kosten (waarbij dus ook het onderliggende platform ter discussie mag staan).

Als Microsoft haar winstmarges op de Windows/Office combo terugbrengt tot een procentje of 20 (nu 60-80) zien die TCO getallen er een stuk evenwichtiger uit. Net als IBM zal Microsoft als uitgegroeid bedrijf gewoon nog jarenlang vrij saaie-maar-soms-noodzakelijke producten leveren tegen meer normale winstmarges. Dat hoeft, behalve voor aandeelhouders, helemaal geen ramp te zijn.