Futureshock, Lezingen & Workshops

“A scenario is an internally consistent view of what the future might turn out to be – not a forecast, but one possible future.” – Michael Porter

Wat als de wereld er morgen echt heel anders uit ziet? Een snel veranderende wereld biedt kansen en bedreigingen voor uw bedrijfsmodel en uw positie in de markt. Nieuwe technologie achterhaalt bestaande bedrijfsmodellen of maakt deze zelfs irrelevant. Nieuwe markten worden ingevuld door partijen die het snelst zien wat nieuwe mogelijkheden zijn en wat nieuwe generaties klanten van u verwachten. De wet van de remmende voorsprong kan op u van invloed zijn. Is uw organisatie in staat proactief om te gaan met verandering of wordt u steeds onaangenaam verrast door gewijzigde spelregels?

Gendo helpt haar klanten deze vragen te beantwoorden. Gendo geeft hiertoe presentaties, op maat gemaakte workshops en brainstormdagen om leidinggevenden en innovators te helpen buiten de gebaande denkkaders te kunnen werken.

  • Besef de ongelofelijke snelheid waarmee de fundamentele spelregels in de wereld veranderen.
  • Ontdek de grenzen van uw eigen denkkaders, en kijk er dan overheen.
  • Begrijp de fundamentele impact van externe ontwikkelingen op uw specifieke markt of werkzaamheden.
  • Word alerter voor veranderingen en zie tijdig kansen en bedreigingen.