Open source

In Nederland is er duidelijk sprake van een groeiende bewustwording op het gebied van Open Standaarden, Open Source, leveranciersonafhankelijkheid en Digitale Duurzaamheid.

Niet verwonderlijk, want om tot actie over te gaan ontbreekt vaak de ervaring. Voorop lopen in ICT vernieuwing is niet één van de bedrijfsdoelstellingen. De winkel moet door, en dat heeft de hoogste prioriteit.

Daarnaast heeft de IT-afdeling over het algemeen een overvolle agenda en is er geen tijd, laat staan geld, om eens met Open Standaarden en alternatieve pakketten te experimenteren. Toch wordt er veelal wel de druk gevoeld om `iets’ te gaan doen aan de huidige `gesloten’ ICT infrastructuur en de uit de pan swingende kosten die daarmee samengaan. Soms vanwege politieke druk, soms vanuit het besef dat er duidelijke voordelen te behalen zijn, en soms gewoon uit nieuwsgierigheid.

Juist voor die organisaties, die de wens hebben om zich te oriënteren, of die op zoek zijn naar een eerste stap heeft Gendo een aantal aantrekkelijke diensten ontwikkeld. De doelstelling van de diensten is niet om onze klanten een bepaalde richting in te duwen, of halsoverkop in projecten te storten, maar juist om een weloverwogen en zinvolle strategie uit te stippelen.

We beginnen bij het begin (waarom zou je, en wat is het juiste moment). We houden rekening met gedane investeringen (kosteneffectief) en uiteraard met de continuïteit en eventueel reeds geplande projecten. Kortom, we kennen het klappen van de zweep en zullen die kennis inzetten om samen met u de eerste successen te realiseren.