Tweetup Open.Amsterdam bij Gendo

Op 3 september 2009 houdt Open.Amsterdam haar Tweetup bij Gendo.

 

Open.Amsterdam is als eerste Amsterdamse programma actief op twitter. Wereldwijd ontmoeten twitteraars elkaar al op bijeenkomsten en borrels. De gemeente Amsterdam kan natuurlijk niet achterblijven. Daarom organiseert Open.Amsterdam op donderdag 3 september een tweetup. Een tweetup is een meetup die via Twitter is georganiseerd. Op 3 september leveren verschillende volgers van @openamsterdam op twitter een bijdrage aan de TweetUp.

Sprekers tweetup
* Brenno de Winter, journalist, over de Wet Openbaarheid van Bestuur
* Arjen Kamphuis over Open Source en Open Standaarden
* Open.Amsterdam vertelt over de ontwikkelingen binnen de gemeente Amsterdam

De tweetup wordt afgesloten met een borrel. Waar vindt de tweetup plaats?
De eerste tweetup van de gemeente Amsterdam vindt plaats in het Volkskrantgebouw(http://www.volkskrantgebouw.nl/), Wibautstraat 150, Amsterdam op het kantoor van Gendo (lift naast receptie, 1e verdieping direct rechts). Graag nodigen wij je uit om deze Tweetup bij te wonen. Inloop: 17.00 uur, start 17.15 uur. Geef even aan of je komt!

Over Open.Amsterdam
Open.Amsterdam zet zich in voor open standaarden, open source software en open werkplekken binnen de gemeente Amsterdam. Het uitgangspunt voor het gemeentelijk beleid open standaarden en open source software is het manifest open overheden. Dit kent vier uitgangspunten:
1.Vergroten van de leveranciersonafhankelijkheid voor kantoorautomatisering.
2.Vergroten van de interoperabiliteit (meer gebruik van open standaarden).
3.Behoud van de bedrijfscontinuïteit.
4.Kosten neutraliteit.

Op basis van het Collegebesluit van 7 oktober 2008, waarin onder meer staat dat de open werkplek het gewenste eindbeeld is voor gemeente, zijn er een tweetal moties aangenomen die dit besluit moeten ondersteunen. Een daarvan is de aanname van motie 862 (oude motie 768*).

Motie 862 bestaat uit twee onderdelen:
1.’Bij voldoende geschiktheid van een werkplekopwaardering tussen een gesloten- of een standaard open werkplek de keuze voor een standaard open werkplek te laten prevaleren.’
2.‘Alle software die vanaf nu in gebruik wordt genomen binnen de gemeente moet werken via een standaard open werkplek.’