Categorie: video

RT.com interview on ‘secure’ smartphone apps

On Friday October 17th I was interviewed by Russia Today on the security of ‘secure’ smartphone apps that turn out to not be so secure. After 18 months of Snowden revelations that should be not news but for the Guardian newspaper it is.


Interview on London Real

Last year during my December visit on London I gave a 1 hour interview to London Real. This is great new free-form 1+ hr completly unscripted interview program that is available on Youtube and as a podcast. Tired of the superficial 3-minute interviews that stop just when things get interesting? London Real is your channel. If you want to keep up to date on the London startup/tech scene then checkout Silicon Real.

I was honored to be in a lineup that includes several of my current heroes including Max Keiser, Jared Diamond, Annie Machon and Rick Falkvinge.

Brian Rose and me spoke about NSA-spying, the nature of privacy, copyright, bitcoin and much more. The interview begins at 7:48. For more check out the London Real site. Compact mp3 for download here.

 


Rapport Commissie elektronische stemmen in stemlokaal

Van 26 april tot 18 december 2013 was ik, samen met diverse andere experts, lid van de Commissie elektronisch stemmen in het stemlokaal.

In het verleden (2008, 2012) heb ik mij zeer kritisch uitgelaten over de fundamentele bezwaren tegen elektronisch stemmen zoals dat tot 2007 in Nederland was gerealiseerd met ontransparante en oncontroleerbare systemen.

De commissie adviseert het papieren stembiljet centraal te houden en met zeer streng te selecteren apparatuur de twee bezwaren van het huidige proces te verbeteren. Ten eerste is er de beperkte toegankelijkheid voor mensen met lichamelijke (visueel, motorisch, enz..) of verstandelijke beperkingen of z.g. ‘laaggeletterden’: door de stem te printen kan het zelfstandig uitbrengen van de stem voor deze groepen vergroot worden. Ten tweede de ‘late’ uitslag: door het fysieke format van het stembiljet te reduceren tot A4 of kleiner en deze te tellen met een optische scanner kan ieder stemlokaal binnen een uur na sluiting de uitslag aanleveren aan de centrale stembureau’s. Of deze voordelen de geschatte kosten van 250 miljoen Euro (elke 8 jaar) plus 10 miljoen per jaar waard zijn is een vraag die Kabinet en Tweede Kamer moeten uitvechten.

Hier links naar het eindrapport, de bijlagen, de perspresentatie en het persbericht. Documenten staan ook bij MinBzK.

Iinterview op BNR nieuwsradio hier op BNR.nl en hier als mp3. Artikel en video van interview op nu.nl.

VVD Kamerlid Joost Taverne op NOS radio met opmerkelijke uitspraken – Rop Gongrijp’s NOS radio interview met wat stevige kritiek en terechte zorgen over de uitvoering – In ‘Met het ook op morgen‘ Kamerlid Joost Taverne en IT-student Ruud Verbij die allen duidelijk nog geen tijd hadden gehad de volledige 400 pagina’s rapport + bijlagen te lezen. In een toekomstige blogpost zal ik nog eens ingaan op geschiedenis van stemcomputers en de technische waarborgen die de Commissie voorstelt om vertrouwen in techniek of de overheid overbodig te maken. De Commissie wil geen technieken of processen voorstellen die macht verder centraliseren of het kiesgeheim ter discussie kunnen stellen.

Andere pers: WebwereldTweakersNRCNU.nlComputerworldVolkskrantNOSOmroep GelderlandRTLAutomatiseringsgidsJoop.nlBinnenlands BestuurSecurity.nlOpinie NRC Herbert Blankenstein – meer video’s na de break…

Update 28-01-2014: Het rapport van VKA “Internetstemmen voor kiezers in het buitenland” staat hier. Nu.nl vat het rapport samen als ‘Riskant en duur’.

Installatie Commissie onderzoek elektronisch stemmen

Op 26 april 2013 is Arjen Kamphuis is samen met andere experts door Minister Plasterk (BzK) geïnstalleerd als lid van de Commissie onderzoek elektronisch stemmen (persbericht BzK). Deze commissie gaat onderzoeken of het mogelijk is het stemmen op papier te vervangen door een electronisch proces zonder dat daarbij de essentie van de democratie en de kieswet in gevaar komt. Zowel lokale bestuurders als belangenorganisaties van mensen met lichamelijke beperkingen dringen er op aan een alternatief te ontwikkelen voor het huidige papieren proces dat bij elke verkiezing in hun ogen voor veel problemen zorgt.

Tussen 1997 en 2007 was electronisch stemmen toegestaan maar deze toestemming werk teruggetrokken nadat uit onderzoek bleek dat de gebruikte systemen niet voldeden aan de essentie van de kieswet (stemgeheim en transparantie van het kiesproces).

Op Tweakers.nl en Webwereld.nl is de discussie over het onderwerp meteen losgebastern na publicatie van het bovenstaande persbericht. In de meer dan 175 reacties komen veel van de gebruikelijke misverstanden over de fundamentele problemen met electronisch stemmen weer langs. Ook naar IT-ers en computersliefhebbers is meer voorlichting over de complexiteit van het onderwerp nog noodzakelijk.

Interview op BNR radio op 1 mei 2013. Link naar mp3.

Eerdere publicaties over dit thema:

2008: publicatie in Digitaal Bestuur

2012: publicatie op Webwereld


De toekomst van informatie en kennis

In opdracht van stichting Digitaal Erfgoed Nederland werkte Gendo mee aan een film over digitaal erfgoed in 2035. Deze film is op de DEN conferentie getoond om het lange-termijn denken in de sector aan te wakkeren. Hieronder de film en het door ons geschetste toekomstscenario.

Nederland – Europa – Aarde 2035:

Europa heeft voor het eerst in de geschiedenis langdurige vrede bereikt. Deze ongebruikelijke toestand is door EU-overheden meteen aangegrepen om wetgeving over de kromming van bananen te harmoniseren – andere maatschappelijke problemen worden opgelost door samenwerkingsverbanden van bedrijven en NGO’s.

Rusland is samen met de Brazilianen druk met hun nieuwe ruimtestation terwijl in Kansas en Mississippi boekverbrandingen de belangrijkste vorm van politieke expressie zijn geworden. In China probeert de Communistische partij het land bij elkaar te houden, geen eenvoudige taak nu alle Chinezen goedkope breedband satelliet verbindingen hebben die zich niet houden aan de censuur van ‘The Great Firewall’.

Het Midden Oosten en Afrika zijn nog steeds niet de leukste plekken op aarde maar de open kennis die de EU, Canada, Japan en Perzië beschikbaar stellen wordt het toch merkbaar beter.

Nederland is na de neergang van de VS zich veel meer op Europa gaan richten en de cultuur van angst die zo dominant was in de eerste 15 jaar van de 21ste eeuw is vrijwel verdwenen. Alom aanwezige ICT en vooral de vaardige gebruikers ervan dwongen overheden om veel transparanter te worden. Toen de deuren en putdeksels eenmaal goed openstonden bleek dat veel dingen een stuk simpeler konden.

Door de energiecrisis werden we gedwongen echt te kiezen voor een  samenleving waar de waardecreatie in hoofden en netwerken plaatsvind in plaats van autowegen en landingsbanen. Benzine is duurder dan een goede fles wijn maar voor de meeste Nederlanders is dat niet zo erg. We verplaatsen ons veel minder over afstanden die we niet kunnen fietsen en als we dat doen dan gaat dat meestal per trein, lightrail of elektrische bus. Kennis en cultuur worden gezien als het hoogste goed en functies waarbij doorgeven hiervan centraal staat staan in hoog aanzien.

De sterk gekrompen overheid probeert vanuit Den Haag nog wel wat 20ste eeuwse concepten op te leggen maar wordt door zowel burgers als de bestuurders in Brussel voornamelijk genegeerd.

Ondertussen hebben groepen burgers, verenigd in communities en een  enkele ouderwetse stichting, de afgelopen decennia hard gewerkt aan het digitaliseren van alles dat ze in hun zelfontworpen 3D scanners konden passen. Van classic iPods en eerste hardcover edities van ‘de avonden’ tot de Nachtwacht en onderdelen van VOC-schepen. Alles kan nu bekeken, beleefd, gerepliceerd en uitgeprobeerd worden bij mensen thuis, in buurthuizen of cultuurverenigingen dankzij 3D printing technologie. Onze cultuur, zowel het verleden als de nieuwste uitingen zijn een belangrijke reden dat het leven in Nederland erg prettig is. Met de huidige olieprijzen kunnen de meesten van ons niet meer 2 keer per jaar vliegen maar we zijn er niet minder welvarend om.

Een goed begrip van ons verleden maakt het voor Nederlanders ook makkelijker om houvast te vinden in een wereld die razendsnel aan het veranderen is onder invloed van robotica, bio- en nanotechnologie en nieuwe cognitieve hulpmiddelen zoals neuro-wiki’s en flitterblogs. Als je weet waar je vandaan komt is het makkelijker te zien wat hoofd-en bijzaken zijn. Onze culturele erfenis maakt ons hype-bestendig, verstandig en een beetje gelukkiger.

Na de opnames is Gendo de gelukkige eigenaar geworden van de tijdmachine, te bewonderen en testen bij ons op kantoor.


Technologie en economische groei

Voor een van onze bancaire klanten hebben wij deze film gemaakt die gebruikt wordt als discussie aanjager bij brainstormsessies die de bank met haar klanten heeft. Het is een zeer verkorte weergave van het soort presentaties die wij regelmatig verzorgen in allerlei sectoren waarbij in dit geval speciale aandacht is voor de relatie tussen technologie en economische groei.

De film is opgenomen in en rond London samen met White Dolphin Films.